Dla sportu

W sporcie bardzo ważny jest regularny trening. Każdy sportowiec pamięta o tym, żeby zadbać o swoje ciało, poszerzać jego możliwości. Równie ważny jest trening psychiki. Prowadzi do zwiększenia efektywności działań, zwiększenia pewności siebie i poprawy funkcjonowania w sytuacji oceny jaką jest start w zawodach. Bardzo ważne jest całościowe przygotowanie zawodnika do startu. Nauczenie się radzenia sobie ze stresem, wizualizacji, koncentracji czy wyznaczania sobie odpowiednich celów.

Podczas spotkań zajmiemy się:
»  zwiększeniem samokontroli i opanowaniem stresu
»  umiejętnością ukierunkowania wyobraźni na zwycięstwo
»  udoskonaleniem zdolności koncentracji i uwagi
»  świadomym motywowaniem siebie i innych
»  komunikacją w zespole i rozwiązywaniem konfliktów.

Towarzyszę zawodnikom w procesie powrotu do zdrowia po kontuzjach i urazach.

Korzystam z urządzeń typu biofeedback, neurofeedback, trenażer czasu reakcji. Przeprowadzam analizę składu ciała.

Posiadam wiedzę z zakresu wpływu diety na samopoczucie i umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Zapraszam zarówno zawodników indywidualnych jak i drużyny.