Dla biznesu

Metody pracy sprawdzające się w sporcie doskonale sprawdzają się również w życiu codziennym, a w szczególności w pracy. Umiejętność radzenia sobie ze stresem, odpowiedni sposób wyznaczania i realizacji celów, sposoby efektywnej relaksacji, to rzeczy, które powinien potrafić każdy z nas. Pomagają one odnajdywać się w sytuacjach codziennych związanych zarówno z pracą jak i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Podczas coachingów uczymy się:
»  jak żyć w równowadze
»  jak radzić sobie ze stresem
»  jak poprawić jakość życia
»  jak być dobrym przywódcą.

Posiadam wiedzę z zakresu wpływu diety na samopoczucie i umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Zapraszam biznesmenów, aktorów oraz wszystkich, którzy chcą poprawić swoje codzienne funkcjonowanie.